dissabte, 19 de febrer de 2011

Els 100 Llenguatges dels nens

Video per a pensar i replantejar-se moltes coses sobre l'educació rebuda i sobre l'educació
en genral.